Kontakty

ENVIROP, Ústav botaniky a zoologie PřF Masarykovy univerzity

Korespondenční adresa
Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita,
Kotlářská 2, 611 37 Brno

Adresa pracoviště
Univerzitní kampus Bohunice, pavilon D32,
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Vedoucí pracovní skupiny ENVIROP a řešitel projektu
Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D.
+420 608 570 351
kotasova.adamkova@sci.muni.cz

Projektová manažerka
Mgr. Barbora Pelánková, Ph.D.
+420 608 242 513
bpelankova@sci.muni.cz

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Adresa
Žabovřeská 250, Zbraslav, 15600 Praha 5

Zástupce partnera
Mgr. Antonín Zajíček, Ph.D.
+420 604 444 971
zajicek.antonin@vumop.cz

Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka

Korespondenční adresa
Dlouhá 775, 696 45 Vracov

Sídlo
Lidická 971/25, 602 00 Brno

Zástupce partnera
Mgr. Gašpar Čamlík
+420 731 820 066
camlik@birdlife.cz

World from Space, s.r.o.

Adresa
Orlí 516/20, 602 00 Brno-střed

Zástupce partnera
Mgr. Jan Labohý
+420 603 546 994
labohy@worldfrom.space