Aktivity

Obnova a stabilizace mokřadů na ploše 506 ha

Cílem aktivity je komplexní ekologická obnova osmi chráněných mokřadních lokalit, zařazených do sítě NATURA 2000, na celkové ploše 506 ha.

Postup řešení 1 %

Obnova a stabilizace vnitrozemských slanisek (1340*) na ploše 20 ha

Cílem aktivity je obnovit a stabilizovat vnitrozemské slané louky na projektových lokalitách, na celkové ploše nejméně 20 ha.

Postup řešení 1 %

Vytvoření mozaiky stanovišť a potlačení invazních druhů rostlin na ploše 100 ha

Cílem aktivity je vytvořit mozaiku různorodých stanovišť a potlačit invazní druhy rostlin na stávající ploše 100 ha.

Postup řešení 1 %

Podpora populací cílových druhů

Cílem aktivity je podpořit nárůst populace 6 cílových druhů alespoň o 15–30 %.

Postup řešení 1 %

Snížení zranitelnosti stanovišť vůči změně klimatu

Cílem projekové aktivity je výrazně snížit zranitelnost lokalit vůči klimatické změně na 75 % území.

Postup řešení 0 %

Zvýšení heterogenity stanovišť a hodnocení ekosystémových služeb

Cílem aktivity je zvýšit různorodost stanovišť z aktuálních 30 % až na 50 % a vyhodnotit ekosystémové služby na všech lokalitách.

Postup řešení 2 %